Verksamhet

Infinity tecken med text

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och ibland går också dessa omvandlingar snabbt. Nya preferenser, regelverk som görs om eller uppdateras ställer krav på att verksamheter utvecklas.

Sirius har en bred kompetens inom riskbedömning, arbetsmiljö, juridik och ekonomi och jobbar även internationellt. Vi upprättar utbildningsmaterial, policy dokument, checklistor för att kunna kvalitetssäkra och arbeta systematiskt i verksamheten. Att arbeta utifrån ett regelverk som ger en certifiering är ett bra sätt att få kontroll på lagkrav och även att följa mer långtgående regler som eftersträvas.

Konsumenter och kunder blir alltmer medvetna och noggranna i sina val. Det handlar inte bara om en produkt i sig utan även på vilket sätt den har kommit till och vilken inverkan den har på miljön. En certifiering kvalitetssäkrar företaget och/ eller produkten som får bära en märkning. Kontrollen att regelverk för certifiering följs utförs av oberoende certifieringsorgan som i sin tur har kontrollerats och ackrediterats av Swedac.

Sirius har erfarenhet av arbete inom CSR såsom SMETA och IP Arbetsvillkor och ekologisk certifiering enligt KRAV. I jämförelse med EUs regler för ekologiska varor har KRAV mer långtgående regler att varorna ska vara producerade under schyssta förhållanden för arbetskraften rörande anställningsvillkor och arbetsmiljö.